«

»

aug 22

v&d Uggs actie

Fusionteknologien i VisionMaster FT representerer også en vesentlig forenkling når det gjelder operatøropplæring. Lik teknologi gir lik betjening, på denne måten oppnås en vesentlig reduksjon i tilvenningstiden til kompliserte broinstrumenteringer. v&d Uggs actie Videre kan Northrop Grumman Sperry Marine tilby full operatøropplæring i sine IMO-godkjente shiphandlingsimulatorer i Europa og USA.Lik teknologi gjør også at VisionMaster FT blir svært enkel å montere både som nyinstallasjon og som oppgraderinger i eksisterende fartøy. Fusionteknologien er i tillegg kompatibel med minst tre eldre generasjoner instrument, og muliggjør deloppgradering av eksempelvis radar.

En kan skifte deler av eldre instrumenteringer ut med nye VisionMaster FT komponenter og dermed strekke både budsjett og brukermessig levetid for investeringene.v&d Uggs actie Alle instrumenter i serien kan utstyres med Green Passports, og er bl.a. installert i «Miljødronningen II», den nye miljøbåten til Naturvernforbundet.VisionMaster FT har siden lanseringen tidlig i 2007 vist seg å bli en solid suksess. Markedet oppfatter dette som fremtidens instrument. Samtidig veier det tungt at oppgraderinger kan foretas i takt med slitasje på eksisterende anlegg, flere og flere setter pris på denne filosofien og velger VisionMaster FT som grunnstammen i sine broløsninger, både innenfor tradisjonell handelsflåte, offshore og cruice- og passasjertrafikk.