«

»

aug 16

Uggs

Det første skibet efter dette konseptet var D/S “Sortland” på ca. 700 tdw, ble bygget ved Stavanger Støberi & Dok i 1905 – og det tredje, D/S “Raftsund” på 942 brt, ble levert fra Laxevaag i 1913. I motsetning til selskapenes skiber beskjeftiget i godsfart, var disse tre tilnærmede søsterskipene arrangert med maskineri og innredning akterut, og VDS ble således de første som lanserte bakladere i kystgodsfarten. I 1936 lanserte VDS for øvrig et annet vellykket godsruteskibs-konsept, den s.k. “Vardø-typen”, hvorav den første M/S “Vardø” ble levert fra Moss Værft & Dokk i 1938, men det er en annen historie.Under første verdenskrig var D/S “Hestmanden” stort sett beskjeftiget i Nordsjøfart, inntil hun i November 1917 ble rekvisjonert for alliert fart av den britiske regjeringen for 35 shilling/tdw, på bare boat avtale. Skibet fikk således britisk besetning. I Februar 1919 ble skibet tilbakelevert til VDS efter at ha gjennomgått nødvendig reparasjonsarbeider for britenes regning.

Under andre verdenskrig ble “Hestmanden” atter beskjeftiget for alliert krigstjeneste. Den 7. Juni lå skibet i Tromsø og losset kull fra Svalbard. Og samtidig som kongen og bestyrelsen forlot Norge, ble også “Hestmanden” beordret vestover. Og halvt utlosset satte skibet under kommando av kaptein Karl Jentoft kursen vestover mot Færøyene, hvor hun i motsetning til hurtigruteskibene “Ariadne” og “Prins Olav”, nådde velberget frem, hvoretter hun fortsatte til skotsk havn.Skibet inngikk umiddelbart i Nortraship’s flåte, og bortsett fra en enkelt reise til Island, var “Hestmanden” den hele tid beskjeftige i engelsk kystfart, med en besetning på 19 mann og to “gunners”. Og lykken sto den kjekke bi, bortsett fra en gang da det var nära ögat. Under angrep av fly i Bristol-kanalen, tørnet et skadeskutt tysk fly mot formasten og deler av flyet havnet på bakken, men bombene gikk utenbords. I 1944 døde kaptein Jentoft i Skottland, og resten av krigstiden ble skibet ført av Nortraships-skipperne Pedersen, Lihaug og Teigland.

I slutten av Juni 1945 kom “Hestmanden” tilbake til hjemlandet og anløp Oslo, hvor hun den 5. Juli ble tilbakelevert fra Nortraship til VDS, og for første gang på mer enn fem år kunne den gamle traveren sette kursen mot hjemstedet Stokmarknes igjen. I 1946 gjennomgikk skibet en omfattende ombygging og fikk tilnærmet dagens profil, og dertil ble “Hestmanden” rearrangert for oljefyring, hvoretter hun i en årrekke fortsatte i kystgodsruten mellom Oslo og Tromsø.Historien om “Hestmanden” er i stor grad analog med historien om båsen om bord. Bendik båtsmann, eller som han het, Bendik Kristiansen, gikk våren 1914 om bord i “Hestmanden” efter at tidligere ha tjenestegjort om bord i en del av selskapets andre godsskiber. Og i “Hestmanden” ble han stående i mer enn 30 år, kun avbrutt av de månedene skibet gikk med engelsk besetning på slutten av første verdenskrig. Da skibet kom tilbake til Stokmarknes i 1945, gikk omsider båsen ned gangveien. Men efter en velfortjent ferie, gikk han om bord igjen, da i rederiets M/S “Andenes” som båtsmann, og der ble han stående i to og et halvt år, før han mønstret av for godt i 1948 – og ble hedret med Kongens fortjenstmedalje i gull.