«

»

jul 27

Uggs oslo

Høyrekvinnen Kristin Clemet, for øvrig herostratisk berømt for Uggs oslo opphavet til tragedien, betegnet “Kunnskapsløftet” (tydeligvis good for nothing), kom for kort tid siden med det overraskende gullkornet “Det er ikke velferdsstaten som skaper velferd, det er velstand som gjør velferdsstaten mulig”. Og som kjent er det de tusener norske menn og kvinner som får hjulene til at gå rundt, både hjemme og i oversjøisk virksomhet, som skaper den velstand velferdsstaten er bygget på – og ikke de mange mindre begavede og mislykkede individer som har vaglet seg i Kvartalet og på Tinget. En av dem er tydeligvis fru Halvorsen. Om henne er det også hevdet at hun sannsynligvis er besatt av demoner og står i ledtog med djevelen, en påstand som for øvrig ble behørig manifestert under hennes presentasjon av “Revidert nasjonalbudsjett” den 15. Mai. Kommentarer derom synes uhensiktsmessig.

Uggs oslo En del av den norske befolkningen ser med forventning frem til Stortingsvalget neste år, med håp om en hardt tiltrengt forbedring innen Helse & Omsorg, Infrastruktur, Pensjonsforhold – og ikke minst Ordensmakten. Midler har denne nasjonen i søkk og kav, men SV-plebsens parole er jo: “Få dem ut av landet og donert vekk hurtigst mulig, bruk her hjemme vil bare øke renten og arbeidsledigheten !!” Men takket være Høyre’s Erna og marginalpartiet Venstre’s Fåre-Lars – og deres sterkt fremherskende narsisme, synes muligheten for en borgerlig bestyrelse i 2009 ikke tilstedeværende. Således vil man i overskuelig fremtid sannsynligvis lide den vannskjebne at n’Jens, lik en flyvende hollender, vil gå igjen som bestyrer, i alle fall i navnet.

Men størsteparten av den grå massen gir seg tydeligvis effen i det. Bare man har til avdragene på bilen – og at TV’en tar inn fotballkamper og annet brød og sirkus, så er det for dem tydeligvis same same hvem som anskueliggjøre sine mentale defekter i administrasjonen av riket.Uggs oslo.