«

»

jul 01

Uggs lagunen

I Nordsjøregionen hadde selskapet inntekter på $61,8 mill. Uggs lagunen i 3. kvartal mot $58,3m i andre kvartal. Gjennomsnittlig dagrate var $23.974, opp fra $23.271 i foregående periode.Svak utvikling for stålproduksjonen i verden med første negative utvikling siden januar i år – og før det igjen siden juni 2012. Fallet var imidlertid så beskjedent som 0,1% i september år/år. Motoren, Kina, produserte 67,5 mill. tonn som var nøyaktig samme tall som for ett år siden. EU-28 var ned med 1,7% og Japan med minus 0,5%. Produksjonen i råvareimporterende land er en viktig indikator for bulk markedet.

The International Monetary Fund (IMF) estimerer at de globale vareprisene har falt med 8,5% fra årets begynnelse. I World Economic Outlook kommer det frem hvorledes et fall på $20 per fat i oljeprisen vil øke de reelle inntektene på forbrukernivå. Netto effekten vil føre til økning på 0,5% i BNP. Valuta forandringer kommer også inn i bildet siden de fleste vareprisene er i US dollars. (I Norge blir det fra bransjen påpekt at selv om oljeprisene har falt kraftig i år (ca. 25%), har USD økt sin verdi i forhold til NOK. Uggs lagunen Men det opplyses ikke at den økningen kun er på 9%).Kinas vekst den svakeste siden finanskrisen (1. kvartal 2009) med 7,3% år/år i oktober. Salg av boliger falt i årets første ni måneder med 10,8% fra samme periode i fjor, men investeringer i fast eiendom vokste likevel med 12,5%, noe som kan føre til massivt overtilbud. Landets gjeld vokser kraftig og ligger på 251% av BNP, opp fra $147% ved slutten av 2008.

John Fredriksens Geveran Trading Co. Ltd. økte sin beholdning i Flex LNG til 43,3%, noe som utløste obligatorisk bud for hele selskapet. Dette vil skje innen fire uker. Flex LNG får levert sine to første LNG carriers på 174.000 cbm i begynnelsen av 2017. Geveran kjøpte sin første aksjepost i Flex i september 2013. Tilbudsprisen må minst matche den høyeste tilbudsprisen for aksjene i de siste seks månedene, eller være minst den samme som markedsprisen var på tidspunktet da tilbudsforpliktelsen ble utløst.Uggs lagunen.