«

»

jun 30

Uggs knitted boots

Uggs knitted boots Tanker Investments Ltd. annonserte kjøpt av seks moderne Suezmax tankskip for en bloc pris på $315 mill. Fire er bygget i 2009 og to i 2010, – bygget ved Rongsheng Heavy Industries Group i Kina og skal overtas av kjøper i første halvår 2015 og skal trades i Gemini Suezmax Pool.LNGRV (regas. vessel) N/B 2024 ‘Golar Eskimo’ ved Samsung H.I. 85.200 dwt levering ex yard i 2015 er solgt for $390 mill. til Golar LNG Partners. Det er visse forbehold forbundet til salget. Selger kan arrangere med beskjeftigelse for skip fra januar til juni 2015 og får da inntektene men skal betale kjøper $22 mill. for denne retten.

Ocean Yield ASA selger seismikk fartøyet Geco Triton bygget 1991 (visstnok opprinnelig bygget 1970 i USA, 6414 GT til befrakteren Western Geco for $8,2 mill. Prisen inkluderer gjenstående hyre frem til 12/2015. Bokført verdi per dd er ca. $12 mill. og skipet er gjeldfritt.I juni 2014 kontraherte Rem Offshore en OCV for bygging ved Vard for levering 1. kvartal 2016. Nå er det oppnådd enighet om utsettelse av leveringen med ett år. Skipet er av Vard 2 06 design, og prisen ble i sin tid antydet til ca. NOK 800 mill.Uggs knitted boots.

Uggs knitted boots Esvagt kontraherer nok et Havyard 832 SOV vindmølle serviceskip ved Havyard Ship Technology. Skipet skal leveres i september 2016 og skal arbeide ved Dudgeon vindmøllepark utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia.I forbindelse med en ny 5-års rammeavtale med Technip Norge har Farstad Shipping på vegne av heleid datterselskap inngått avtale med Vard Holding Ltd. om bygging av et subsea/IMR fartøy ved Vard Vung Tau, Vietnam. Kontraheringen representerer en investering på ca. NOK 520 mill., og levering av skipet vil finne sted i 4. kvartal 2016. Avtalen med Technip gir befrakter rett til å benytte fartøyet i inntil 320 dager pr. år. Technip har videre opsjon på nye 5 år. Oppstart vil være i 1. kvartal 2017.