«

»

nov 01

Uggs grandle

Overføre arbeidskraft En uunngåelig konsekvens av at vi finner en verdifull ressurs, er at vi må overføre arbeidskraft fra K-sektor til ressurssektoren. K-sektor krymper ved at de uproduktive forsvinner. S-sektor, derimot, kan matche lønningene. Disse bedriftene kan velte økte lønnskostnader over på prisene. Og det gjør de. Utepils, hårklipp og Big Mac blir dyrt.De høye prisene reflekterer de høye lønningene, og de høye lønningene reflekterer verdifulle arbeidstimer.Uggs grandle Sagt annerledes, den høye prisen på utepils skal forhindre at servitøren drar – for eksempel til Nordsjøen. Folk er villige til å betale fordi de ikke vil reise helt til Berlin for en øl. Ikke for å klippe seg heller.

Nekte leting etter olje?Oj, tenker du. Da er det best å stappe oljen tilbake der vi fant den, og så glemme hvor den lå. Kaste kartet. Nekte leting. For hvis det blir dyrt av å finne noe verdifullt, bør vi la være. Nei. Folk har råd til de høyere prisene. Det høres ut som en sirkelargumentasjon: Uggs grandle Det er dyrt fordi lønningene er høye og høye lønningene gjør at vi kan takle at det er dyrt. Det er snedig observert, men ufullstendig. Poenget er at lønningene stiger mer enn prisene, for det var prisene i S-sektor som steg. I K-sektor settes prisene på verdensmarkedet.

Produktive La oss sortere ut effektene. Når et land blir produktivt og leverer arbeidstimer som kan veksles om til mange dollar, vil den internasjonale kjøpekraften til disse timene bli høy. Norske timer kan kjøpe mange utenlandske timer. Utenlandske timer kan kjøpe få norske timer.Uggs grandle I Norge blir effektene sammensatte fordi din dyre arbeidstime skal prøve å kjøpe andre dyre norske timer. Men når vi regner ut hvor mange minutter Sverre må jobbe for å kjøpe en liter bensin eller en Big Mac, kommer han gunstig ut.I Norge må vi jobbe få minutter – svært få – for mange av de varene vi kjøper. Vi har råd til iPad og biff. Hvis et lands innbyggere ikke legger seg på sofaen, vil de altså være tjent med å oppdage noe verdifullt.