«

»

okt 30

Uggs eu

Det er ikke bare Statoil som har bygget nytt. Også DNB, Sparebanken Vest og Media City Bergen har flyttet eller skal flytte inn i nye lokaler som frigjører arealer der de kommer fra.Som BT tidligere har skrevet, kan man i sentrum slå to fluer i en smekk ved å bygge om næringsbygg til bolig.Uggs eu Det kan både dempe presset i boligmarkedet og sørge for at kontorbygg ikke blir stående tomme.En slik løsning kan imidlertid være mer utfordrende på Sandsli, hvor det ikke nødvendigvis er stor etterspørsel etter å kjøpe en leilighet i store oljebygg.Ettersom kontorlokaler ofte er skreddersydd til den enkelte bedrifts behov, er en utfordring at det er langt dyrere å få nye leietakere her enn i boligmarkedet.I Oslo koster det i snitt to og et halvt års leie å erstatte en leietaker, sier Gunnar Selbyg i DNB Næringsmegling.

Selv om det overordnede bildet var noe dystert under onsdagens seminar, så man også lyspunkter. Det lave rentenivået gjør at mange investorer ser etter nye steder å putte pengene sine.Næringseiendom er blitt mer attraktiv relativt til andre investeringsalternativer. Forutsetningene er på plass for et velfungerende omsetningsmarked og fortsatt gode salgspriser, sa Wirsching under sin presentasjon.I 2014 ble det registrert 23 salg av næringseiendommer i Bergen for over 50 millioner kroner.Uggs eu Salget av halvparten av Hotell Norge for ca. en halv milliard kroner var den største enkelttransaksjonen.Det ble i fjor også oppnådd gode priser på salg av Aasegaarden på Strandkaien, Dickensbygget på Kong Olav V’s plass og Torget 1.

Det tar dager å se alt. Alt du ser, så langt øyet rekker, tilhører ranchen. Alle horisonter er denne ranchen, sier eiendomsmegler Berhard Uechritz til Bloomberg.Det er ikke ofte muligheten for å kjøpe en gigantranch byr seg. I likhet med de fleste store rancher i Texas, har The W.T.Uggs eu Waggon Ranch fulgt slekters gang siden 1848.Nå har imidlertid arvingene røket uklar om fordelingen av eiendommen, og tvisten måtte innom rettsvesenet, før det ble besluttet å selge hele eiendommen.Dermed har Texas største ranch innenfor ett gjerde blitt sluppet på det åpne markedet for 725 millioner dollar, eller i underkant av seks milliarder norske kroner.Godset flyter til gjengjeld over av både kjøtt, olje og korn.