«

»

des 02

Uggs emu

De som mener at NSR-rådet skulle fått fortsette, mener da at valgresultatet ikke skal ha noe å si for hvem som har makt på Sametinget. Selvsagt skal valgoppslutning ha noe å si, oppnår man ikke rent flertall ved et valg, så må man samarbeide med andre. Noe NSR nok en gang beviser at de ikke er flinke til.Uggs emu Det er nemlig andre gangen president Keskitalo må gå av som sametingspresident. Første gangen skjedde det i 2007 på grunn av samarbeidsproblemer med et parti NSR hadde inngått politisk samarbeidsavtale med.

Keskitalo måtte la Egil Olli (Ap) overta som president. NSR fikk igjen styre Sametinget fra høsten 2013. Árja ønsket den gang flere partier med i styret av Sametinget, men NSR fikk støtte fra andre partier til å styre alene i et mindretallsråd. Men heller ikke denne gangen klarer president Keskitalo å sitte ut en hel periode som president.Uggs emu Det første mistillitsforslaget mot NSR-rådet denne perioden kom i mars 2015. Et forslag som nesten fikk flertall, hadde det ikke vært for at enkelte grupper, herunder Árja og Høyre, valgte å gi president Keskitalo muligheten til å utvide sitt parlamentariske grunnlag.

Å inngå et politisk samarbeid med Árja som tredjestørste parti hadde vært naturlig- all den tid vi politisk står ganske nært hverandre i flere saker. Paradoksalt nok var det Árja, som ikke stemte for Keskitalo som president i 2013, som berget NSR-rådet fra å bli felt i 2015.Uggs emu Árjas gruppe var den gang splittet i synet på om Keskitalo burde kastes. Som parlamentarisk leder fikk jeg gruppen vår til å gi Keskitalo en mulighet til å styre videre sammen med flere partier med i et politisk samarbeid. Slik gikk det ikke. Istedenfor gikk NSR til Ap på Sametinget og satset på at Ap skulle sikre NSR-rådet tillit ut perioden. I etterpåklokskapens lys burde nok andre partier overtatt styringen allerede i 2015.