«

»

aug 18

Uggs coquette

“Cutty Sark” ble bygget med eike-hud og teak-dekk på smidde jernspant. Under vannlinjen var skuten kobber-forhudet. Etter brannen var man særdeles bekymret for hvorledes jernspant- og bjelkesystemet hadde motstått varmen, men skadene var heldigvis mindre enn fryktet. Dekket ble nok totalskadet, men ca. 50 % av dette var før brannen tatt på land for restaurering eller fornying. Det er således avgjort at skibet vil bli gjenoppbygget til original stand. Dog er det delte meninger om hvorvidt skuten skal fortsette sin tilværelse som muséumsskib, henstående i dokken i Greenwich – eller om det dertil skal utrustes etter dagens gjeldende regler – og settes i fart som seilende skoleskip. We shall see what we shall see.

“Cutty Sark” ble tegnet av skipskonstruktør Hercules Linton, og skuten ble levert fra William Denny & Brothers, Dumbarton i Skottland – til reder, Captain John Willis, den 16. Februar 1870, for øvrig kort tid etter at Suez-kanalen ble åpnet året før. Frem til 1883 var skibet beskjeftiget i te-farten fra Kina til London, en fart som fremsto som kappseilas på særdeles elevert nivå, og hvor stor virak ble den til del som vant og ankom London med årets første te. Men etter åpningen av Suez-kanalen ble konkurransen med dampskibene for sterk, da seilerne måtte ta “the long run” rundt Afrika og Kapp Det Gode Håp. Skuten ble engasjert (1883 – 1895) i en annen skarpseiler-trade, nemlig ullfarten fra Australien i vestavindsdriften via Kapp Horn. På en av sine reiser i denne farten kolliderte skibet med et isfjell, men det hele endte bra.

“Cutty Sark” ble bygget som tremastet fullrigger, med et seilareal på totalt 32.000 kvadratfot. Lengde uten klyverbom var 64,80 m, lengde o.a. 85,50 m fot, bredden på spant 36 fot – og dypgående lastet var 21 fot. Skibet lastet i underkant av 900 tons. Stormastens høyde var 47 meter, storråens lengde var 19,20 m – og røylens 9,50 m. Stormasten var rigget med boven-bramseil i tillegg til røylen, – og dertil var “Cutty Sark” utrustet med den tidens leseil.I 1895 ble skuten solgt til Portugal og fikk navnet “Ferreira” etter rederiet i Lisboa. I 1916 seilte hun riggen over bord under en storm ved Kapp Agulhas. Havaristen ble slept inn til Cape Town, hvor hun ble rigget om til barkantine (med slettseil på stor- og mesanmast) og satt i fart igjen som “Maria do Amparo”. I 1922 ble skuten overtatt av Captain Wilfred Dowman i Falmouth UK, som lot henne tilbakeføre til hennes opprinnelige stand som fullrigger, hvoretter hun ble anvendt som stasjonært skoleskip.