«

»

jun 29

uggs baseball

uggs baseball Da Andre Verdenskrig var over, fikk næringslivet og privatpersoner tilgang til mange teknologiske nyvinninger og oppfinnelser, oppfinnelser som i mange tilfeller hadde vært holdt strengt hemmelig i krigsårene. For handelsflåten var nok navigasjonsradaren den viktigste nytten av at de militære stadig hadde krevd bedre og bedre utstyr for å oppdage fiendtlige fly og fartøyer.Norsk industri og næringsliv så også fort at det ville bli et stort marked for dette instrumentet, som kunne se både i mørke og usiktbart vær.
Det var spesielt tre radarprodusenter som markerte seg tidlig i Norge – de britiske Marconi’s Wireless Telegraph Company Ltd og Decca Radar Ltd, uggs baseball samt den amerikanske Radio Corporation of America (RCA).Wireless Telegraph and Signal Company Ltd ble dannet i 1897, men endret allerede i 1900 navnet til Marconi’s Wireless Telegraph Company Ltd. Norsk Marconikompani A/S ble stiftet i 1918, og fikk da eneretten til samtlige Marconipatenter i Norge og for norske skip.
Frem til Andre Verdenskrig drev selskapet hovedsakelig med produksjon, salg og vedlikehold av radioutstyr og ekkolodd. Under krigen var det ingen virksomhet i det norske selskapet, mens de britiske og canadiske Marconiselskapene hadde ledende roller i utviklingen og produksjonen av radar. Etter krigen fortsatte de sine aktiviteter innenfor dette nye fagfeltet, og var tidlig ute med å levere en sivil navigasjonsradar. I henhold til avtalen fra 1918, fikk Norsk Marconikompani A/S nå også eneretten til salg av Marconis ”Radiolocator” i Norge og til norske skip, og de hadde stor tro på radarens fremtid. uggs baseball .