«

»

okt 19

Uggs adirondack

Utbyggingen på Hanøytangen skjer i regi av Frydenbø Industri AS som er underkonsernet for marin virksomhet knyttet mot skipsfart og offshore, men utføres av Frydenbø Eiendom AS.
Frydenbø Group består av tre underkonserner. Utenom industri er det Frydenbø AS og Frydenbø Eiendom AS. Bil og båt/båtutstyr er plassert i Frydenbø AS. Den marine delen av gruppen sprer seg nå også nordover kysten fra Bergensområdet til Møre og Nord-Norge.Ifølge Gjøvaag har Frydenbø Industri AS etter hvert fått et godt fotfeste på Møre. Siste skudd på stammen er kjøpet av samtlige aksjer i Eltek AS som ble overtatt med virkning fra 20. mai i år.Gjøvaag forteller at bedriften er godt innarbeidet i elektrobransjen, og har spesialisert seg på elektroinstallasjoner og termograftjenester for on- og offshore installasjoner, og har oppdrag både i Stavanger, Bergensområdet og Ølen. Basis er søndre delen av Sunnmøre.

I Nord-Norge har bergenskonsernet kjøpt halvparten av aksjene i Øksfjord Slipp & Mek. AS Finnmark. Kjøpet gir Frydenbø Industri AS både verkstedslokaler og slippkapasitet. Slippen og kaien utvides nå til å ta større fartøyer med tanke på den økende flåten av forsyningsskip, subseaskip og andre offshorefartøyer i nordområdene.Dette kjøpet gir oss et solid fotfeste i Nord-Norge. På sikt ligger det an til en stor økning av skipstrafikken fra Europa til Østen hvis nordområdene åpnes for en ny seilingsled østover, men i første omgang nyter vi godt av den økende oljeaktiviteten, poengterer Gjøvaag.Han ser for seg at fremtidig vekst kommer til å skje både ved organisk vekst og gjennom oppkjøp. I fjor ble både Delta Marine AS og Christen Dale AS kjøpt opp av Frydenbø Industri AS.

Delta Marine AS i Bergen har i ti år drevet som agent for skips- og offshoreverft og har avtaler med 15 verft internasjonalt. Selskapet er nå innfusjonert Frydenbø Marine Service AS som driver tilsvarende virksomhet og som er et datterselskap av Frydenbø Industri AS.Nye oppkjøp på beddingen?Ja, vi vurderer flere oppkjøp og vi er i samtaler om et kjøp, men jeg kan ikke si noe mer konkret før forhandligen er sluttført, sier Gjøvaag.Christen Dale AS er et lite men godt innarbeidet selskap innen salg av av deler til maritim industri, og blir drevet videre i regi av Frydenbø Power AS. Frydenbø Industri AS driver også innen skipsmekling, med hovedvekt på nybygg og skrogbygging.