«

»

aug 15

Uggs adirondack salg

Hurtigruteskibet “Finnmarken”s engasjement som losjement for offshore-arbeidere i Western Australia er nu terminert efter to års nedverdigende beskjeftigelse “down under”. Og etter en nødvendig oppussing og oppgradering til hurtigruteskibs-standard igjen i Singapore (ved Sembawang eller Keppel ??) vil skibet sette kursen mot nordlige farvann igjen. Forutsatt, fritt etter Prøisen, “At skibet ikke går i piratfella, men passer seg for den, vil nok “Finnmarken sikkert komme hjem igjen”.“Finnmarkens” gjeninntreden i Hurtigruten skal etter planen finne sted med avgang Bergen i nordgående rute den 16. Februar. Men når også “Nordlys” er tilbake, vil man etter gjeldende skvidulle være overtallig med ett skib. Dette antydes at være “The grand old lady” – old – small – but awesome “Nordstjernen” og det mest populære skib i Hurtigruten. Det er således manges mening at dette vakre – og usedvanlig velholdte skipet fortsatt må engasjeres fast i Ruten i overskuelig fremtid.

En løsning på dette kunne være at gjenopprette “min tids” konsept med 12 skiber i Hurtigruten, med ett liggedøgn i Bergen, med mulighet for utføring av nødvendig og påkrevde vedlikeholdsarbeider – eller takling av akutt oppståtte problemer – i fred og ro under landligge. Men sannsynligvis ville Magnhild fra Ryfylke gått i spagat ved et slikt forslag. Og dertil er det vel et spørsmål hva Tryggve og “aksjonærene” ville mene om et slik konsept.I løpet av høsten tydet signaler via tam-tam-trommene på en fornyet og forsterket interesse på begge sider av Nordsjøen for at gjenoppta Englandsruten mellom Bergen og Newcastle (TCQ i North Shields).

Det har tidligere vært antydet, både i “Ved Roret” – og i andre adekvate fora – at “Finnmarken”, tross sin mindre tilfredsstillende PBE-kapasitet, kunne være et forsøksskib i en ny Englandsrute, selv om det måtte foretaes nogen rearrangementer både av TQC i North Shields – og av Bergen og Omland Havnevesen (BOH).