«

»

aug 21

Uggs

Aker Solutions og Baker Hughes Incorporated har inngått en form for allianse for utvikling av teknologi og produksjonsløsninger som vil øke produksjonen og redusere utgiftene for subsea felt.Eksporten av fersk oppdrettslaks i uke-17 var 14.614 tonn (12.057 tonn uken før) til pris kr. 46,29 (47,38) per kg.Clarkson Research Services har listet ‘Top Shipping Nation’, og det har vært kniving om førsteplassen mellom Hellas og Japan på hele 2000-tallet. Per begynnelsen av 2014 er Hellas på topp, fulgt av Japan og Kina. Norge må i tillegg til disse også se Tyskland, Sør-Korea og USA foran seg og er altså på 7. plass.Netto årlig flåtevekst for bulk carrier flåten var 5,9% per slutten av april. For tank var flåteveksten beskjedne 1%.

Yamal LNG prosjektet i russisk Artis har valgt Sovcomflot, Mitsui OSK (Japan) og Teekay (Canada) til å bygge gass carriers til verdi $5 mrd. Det er snakk om 16 LNG carriers. Novatek, Russland holder 60% i prosjektet, og Total er også partner. Produksjonen skal starte i 2016, og gassen skal skipes via Northern Sea Route til Asia.Det vil bli vanskeligere for malmimportørene å få lån fordi det er fare for at stålverkene bruker slike importlån til vanlig drift. Det går i mot regjeringens ønsker om å redusere overkapasiteten i landet. Dette har ført til at prisen for jernmalm falt, og The China Banking Regulatory Commission har advart bankene om at de må stramme inn på ustedelse av remburs for jernmalm.Lagrene av jernmalm i Kina er nå på 109,55 mill. tonn, – et historisk høyt nivå.Vale Brasil opplyste at produksjonen av jernmalm falt med 13%.i første kvartal fra foregående kvartal. Men produksjonen var likevel det høyeste første kvartals tall siden 2008. Eksporten i første kvartal økte med 6% år/år til 71,8 mill. tonn, og ventes stige med 3% for hele 2014.

Korneksport fra USA er viktig for Handymax og Panamax sektorene. I mars steg eksporten med 55% fra samme måned i fjor. De foregående månedene var veksten på 47%, 41% hhv. 68%. Markedsåret 2013/14 som startet 1. september, blir et rekordår. Det er blitt satt eksportrekord i 13 av de 31 ukene hittil sammenlignet med tilsvarende uker de foregående 13 årene.Spot ratene for containers fra Shanghai til Europa steg til $1.350 per teu ved slutten av april ifølge Shanghai Containerized Freight Index. Dette er høyeste nivå siden midten av februar og betydelig over mars da raten falt så lavt som til $843.