«

»

okt 14

Ugg waterproofing spray

Bare 11% av norske rederiers nybygg skal bygges i Norge. En internasjonal liste viser de forskjellige lands rederier og deres nybygningsprogram. Oversikten forteller at norske rederier(*) per januar 2015 har 313 skip i bestilling globalt. Kun 35 av disse skal bygges i Norge. Hele 84 norske rederier befinner seg på listen.Blant skipene som skal bygges ute, finner man product tankers, kjemikalie tankers, spesialtank, store råoljetankskip, LPG, LNG, FSRU, FPSO, FSU, bilskip, bulkers i forskjellige størrelser, kombi-skip, RoRos, containerskip, boreskip og seismikk skip – i tillegg til noen OSV’er.Simek A/S, Flekkefjord overleverte M/S «REM STAR» av UT 755 LC design til Rem Star AS, Fosnavåg den 19. juni 2009 som byggenummer 120. Gudmor ved dåpen var Marion Therese Toft, datter av Frank Remøy.

Nybygningskontrakten ble kunngjort i januar 2008 og var verftets første med rederiet. Prisen ble oppgitt til cirka 220 millioner. Basis for investeringen var Frank Remøys salg av reketråleren «Ocean Trawler», og dermed kunne han etterfølge brødrene Åge og Stig inn i offshore næringen.Nybygget entrer spot markedet i Nordsjøen på et ikke særlig gunstig marked. I midten av juli ble for eksempel fartøyet sluttet for et kortvarig oppdrag til hyre GBP 5.750 per dag.Den opprinnelige byggekontrakten inngått av Havtrål AS ble senere overført til et nyopprettet Remøy-selskap, Silver Offshore AS. Meningen var at skipet skulle opereres av Rem Offshore. Men i løpet av byggeperioden kjøpte Frank Remøys bror Åge Remøy seg inn i skipet med 35 prosent, og selskapsnavnet ble deretter endret til Rem Star AS.

Skipet er det femte som Simek bygger for Rem-systemet. Fra oktober 2007 til april 2008 leverte Simek fire skip til Rem, hvorav tre var av UT 755 LC design.Den største forskjellen mellom «REM STAR» og de andre tre er ytterligere et dekk i overbygget, med lugarplass til 40 personer, samt den overbygde bakken. Dette gir mindre bevegelser i skipet i dårlig vær, noe mannskapet setter stor pris på. Hekken er flyttet tre meter for å kompensere for tapet av dekksareal. Styrehuset har fått et nytt og mer avrundet design som gir svært god oversikt. Den overbygde bakken, det nye lugardekket og det avrundete brodekket på toppen, sammen med bulb-baugen, gir denne UT 755 LC et nytt og oppdatert utseende.Andre forbedringer er at rullereduksjonstanken er flyttet aktenfor overbygget. Dette medfører også at tidligere tanker under dekk for dette formålet kan frigjøres til ferskvann, og kapasiteten økes. Skipet er inndelt i vanntette avdelinger og har dobbelt skrog i henhold til SF-klasse og skade-stabilitet.