«

»

aug 11

Ugg vest women

Det skjer et drøyt år etter at seks svære kornsiloer sto ferdige. De kostet bedriften mellom fem og seks millioner kroner. Vi investere noen kroner i å bygge ferdigvarelager for kraftfôr. Det dreier seg omtrent om en tilsvarende investering som sist, sier daglig leder Arvid Bratlie i Løten Mølle AS.Utbyggingsprosjektet er et virkemiddel for å ekspandere og utvide salget av kraftfôr, opplyser Bratlie. Først satte opp et lager for korn, og vi lager et tilsvarende lager for kraftfôr nå. Ugg vest women En konsekvens er at vi også øker produksjonskapasiteten for kraftfôr.

Jeg liker ikke å snakke om tall. Men i første omgang bør vi doble det vi har i dag, som er 10.000-12.000 tonn, på litt sikt.Bror og teknisk sjef Bjørn David Bratlie er ansvarlig for utbyggingen. Han sier planen var å ha nybygget på plass til 1. januar neste år. Nå regner han med atfristen blir forskjøvet en til to måneder. Løten kommune sendte for øvrig byggetillatelsen i posten forrige tirsdag. Ugg vest women Ferdigvarelageret blir 21 meter høyt, 20 meter langt og snaut åtte meter bredt. Til sammenlikning er de seks siloene cirka 25 meter høye. Det betyr at nybygget også vil vise godt igjen i terrenget.

Det spørs fra hvilken kant man ser. Ugg vest women Fra fylkesvegen ser man kun den smale fasade, men fra nord og sør vil ferdigvarelageret vise noe bedre. Det blir stående inntil bestående bygningsmasse, så det vil ikke skille seg ut fra bestående bygningsmasse i nevneverdig grad, sier Bjørn David Bratlie.Den tekniske sjefen innrømmer at Løten Mølle AS gjør investeringen for å ta innpå forspranget fra konkurrentene.  Alle anlegg som vi kan sammenlikne oss med i størrelse, har gjort tilsvarende investering for lenge siden. Så vi har egentlig vært sent ute, sier han. Bjørn David Bratlie betegner for øvrig kornhøsten som god for Løten Mølle AS.