«

»

aug 05

Ugg quilted boots

Dette gjør naturgass til en langt bedre energikilde enn kull, mener Blindheim.Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) skriver i en epost at «selv om det er usikkerhet knyttet til tallene for metanlekkasjer globalt, er det likevel ikke grunnlag for å hevde at klimaeffekten av å bytte ut kull med norsk gass forsvinner.»Hvis du ikke vet så mye om overføring av penger til utlandet , bør du lese denne oversikten. Her er det viktigste du må huske på.Forbrukerrådet har på sin hjemmeside,Forbrukerportalen.no, Ugg quilted boots gått igjennom prosessen rundt overføring av penger til utlandet. Først må du kunne noen forkortelser.IBAN står for International Bank Account Number. Nummeret benyttes av alle EU— og EØS land, pluss flere land utenom. IBAN sier hvilke land, bank og personen eller bedrift som skal ha pengene i mottakerlandet.

BIC, som står for Bank Identifier Code, er en kode som identifiserer en bestemt finansinstitusjon (bank). Denne koden kan leses maskinelt, og blir også omtalt som «SWIFT-adresse». BIC er utviklet for at hele overføringen skal kunne gå maskinelt fra avsenderbank til mottakerbank. Dette senker kostnaden og sikrer tryggere betaling over grensene.Alle IBAN begynner med landets landkode, Ugg quilted boots som er to bokstaver. Ditt IBAN er derfor NO, deretter to tall, og til slutt ditt vanlige kontonummer. Et norsk kontonummer består av 11 tall, et norsk IBAN består derfor totalt av 15 tegn. Antall tegn i IBAN fra ulike land kan være forskjellig. Sjekk hvor mange land som har IBAN, og hvor mange tegn disse har: her.Når du betaler til utlandet bør du være sikker på at du taster riktig IBAN. Nettbanker har ikke alltid en feilmelding på dette. Skulle det skje at du taster feil, eller har feil IBAN, vil pengene kunne bli forsinket, komme i retur eller ende opp med høyere gebyrer. Kontrollerer IBAN gratis her.

Ugg quilted boots Det kan være fornuftig å overføre beløpet i mottakerlandets valuta, men enkelte utenlandske valuta har dårlig kurs, eller handles ikke med. I disse tilfellene bør man overføre USD, eventuelt Euro, GBP eller NOK avhengig av mottakerland.Hvis valutakursen har variert mye den siste tiden, kan du faktisk få bedre kurs ved å veksle i mottakerlandet. Her er det også variasjon mellom bankene i utlandet. I dag lønner det seg i følge forbrukerportalen.no ikke å overføre lokal valuta til Thailand eller Island. Å overføre i NOK, THB eller ISK er mer fornuftig, men her kan banken bistå deg med nødvendig informasjon.