«

»

sep 30

Ugg ostrander

De gamle, forholdsvis mannskapskrevende produksjonsbedriftene, blir etter hvert borte og så får vi en mer tjenesteorientert økonomi, som i høy grad eksporterer tjenester og avanserte produkter som tåler dette kostnadsnivået. Det er ikke nødvendigvis slik at et høyt kostnadsnivå i det lange løp, er noe stort problem. Tvert imot, det er med og løfter norsk produktivitet og realinntektsnivået i Norge, sier Hemansen. Tormod Hermansen er trolig den mannen som har skapt mest milliardverdier for deg og meg uten hjelp fra naturressurser. Han tok Televerket fra å være en kjedelig satt statsmonopolist i lille Norge, til å legge grunnlaget for Telenor-eventyret som nå er blitt en 100-milliarders butikk på den internasjonal telekomhimmelen.

Telenor verdsettes i dag til 175 milliarder kroner, og oladunk har aksjer for 103 milliarder kroner, inkludert Folketrygdens post. Telenors investeringer i korrupte land som Russland, Ukraina, Thailand, Malaysia og mange flere, ble satt igang under Hermansens ledelse og er grunnlaget for Telenors suksess. Investeringen i russisk-ukrainske Vimpelcom er alene verdt over 35 milliarder kroner, hvorav det meste av aksjene ble kjøpt inn for en brøkdel. Totalt utgjør de utenlandske investeringene i Telenor godt over 100 milliarder kroner av verdien av selskapet. Fellesnevneren for de fleste landene Telenor har investert i, er korrupsjon. Land som Russland, Ukraina og Thailand, for å ta noen, scorer alle høyt på internasjonale lister over korrupte land. For 15 år siden var det enda verre.

Telenor og konsernsjef Fredrik Baksaas er under hardt press. Vimpelcom, hvor Telenor er storaksjonær og Baksaas sitter i styret, kjøres hardt angående selskapets investering i Usbekistan. Jeg har vært mye i Midtøsten, Øst Europa og i sær Russland. Dette er alle områder, hvor det fortsatt er mye korrupsjon, en korrupsjon som var var enda større på 1990-tallet og i begynnelsen av 2000-tallet. Du ble advart mot å investere i disse områdene også. Hvordan er det mulig, uten et snev av korrupsjon, å få det til? For det første, må du ha et forhold til dine partnere, som er veldig nært. Jeg hadde kanskje et nærmere forhold til Fridman enn det Baksaas hadde til å begynne med. I dag tror jeg Baksaas har et veldig godt forhold til ham, men disse organisasjonene rundt Fridman, er jo lagt opp for å føre krig, til å erobre, og de må møtes høyt på banen. Man må aldri la de få lov til å slå kiler inn. Jeg tror kanskje at de på et tidspunkt, fikk et inntrykk av at de kunne presse seg lenger fram, enn det de egentlig kunne. Telenor har jo svart på utfordringen med …