«

»

aug 03

Ugg orion

Et mye brukt argument er at vi må delta i EU-programmene for ikke å bli ekskludert fra viktige nettverk. Det kan være riktig på noen fagfelt. Men på de fleste områder er det kvaliteten på forskningen som avgjør hvor internasjonale vi blir, ikke antall obligatoriske møter med britiske og tyske kolleger. God norsk forskning tiltrekker utenlandske forskere, og det finnes andre måter enn EU-systemet å få internasjonalt nettverk på. Det finnes selvsagt eksempler på norske miljøer, Ugg orion særlig innen naturfag, som har tjent på å delta i EU-nettverk. Men disse eksemplene må veies opp mot de mange miljøene som ble mindre internasjonalt attraktive fordi de kastet bort forskningstid på mislykkede søknader.

Ugg orion Norsk forskning vil bli bedre og mer internasjonal hvis vi reduserer vår deltagelse i EU-programmene. Vi bør bare delta i de delene av EU-programmet som gir dokumenterbar gevinst etter at alle skjulte kostnader er tatt med. Det er for sent å gjøre noe med Horisont 2020, men ved neste korsvei må Norge forhandle hardere og delta kun i ERCs grunnforskningsprogram og eventuelle andre lønnsomme underprogrammer.Hvis vi øremerket to milliarder i året til internasjonale prosjekter med norsk deltagelse, kunne vi gjort byks fremover på forskningsfronten. Vi må ikke glemme at det er slik de fleste norske toppmiljøene vi har i dag er dyrket frem. Hjerneforskningen på NTNU, borgerkrigsforskningen på PRIO og flere andre norske suksesser er tuftet på langsiktige satsinger fra Norges forskningsråd, ikke på EU-midler.

EU-samarbeid kan fremstå som en logisk måte å fordele forskningsmidler på. Men det som besnærer i teorien fungerer ikke alltid i praksis. For Forsknings-Norge som helhet er dagens EU-samarbeid et tapsprosjekt. Vi håper og tror at våre politikere vil innse dette hvis de tar seg tid til å se fordomsfritt på regnestykket.Ugg orion.