«

»

jul 29

Ugg kensington

Under en liten seremoni i de tidlige Mai-dager, Ugg kensington ble Ellen Forland på sitt kontor på Paradis, tildelt “Den Store Sjømannsprisen”. Dette er en pris som tildeles fortjenstfulle sjøfarende – eller for tjeneste relatert til sådanne. Prisen deles vanligvis ut under hjemreisen på de årevisse Sjømanns-cruisene ut fra Bergen, men av praktiske grunner ble tildelingen til årets prisvinner foretatt på land, samtidig som årets cruise gikk til Østersjøen og Gdynia med det gode skib M/S “Nordnorge”. På utreisen arrangeres en minnestund med “Stopped ship”, hvor bl.a. en dekorert krans kastes overbord til minne om de sjøfolk som har omkommet på havet, både i krig og i fred.

Ugg kensington Både Sjømanns-cruiset, som første gang gikk av stabelen til Newcastle i 2001, og “Den Store Sjømannsprisen”, ble initiert og etablert av erkesjømannen, matrosen, uteseileren – og nu AFP-pensjonert journalist fra BA, Edvard Pettersen, bl.a. også velkjent innen gebetet for sine illustrerte bøker som tar for seg den norske sjømann i utenriksfart fra krigens slutt og frem til i dag. Og mens fjorårets Sjømanns-cruise, som ved en forunderlig skjebnens tilskikkelse hadde avfarende fra Oslo, gikk til Amsterdam, med hjemkomst Bergen, er neste års cruise planlagt fra Bergen til Antwerpen.Litt om 17.

Mai Etter at gefreiterne hadde ryddet Vestre Byfjord for de utlagte minebeltene, ankom en norsk/engelsk eskadre Bergen om formiddagen den 13. Mai 1945, Ugg kensington ledet an av krysseren HMS “Norfolk”. Blant de øvrige fartøyene var den norske korvetten KNM “Acanthus” under kommando av løytnant Eigil Bruen. Av praktiske og språklige grunner var de norske marinefartøyene under krigen bemannet med britiske signalmenn. Og blant de seks signalgastene om bord var også 20 år gamle Geoffrey Jacobs, og blant den 82 mann store norske besetningen var også den 25 år gamle nordlendingen Jermund Hansen.