«

»

sep 19

Ugg international shipping

Farstad Shipping har solgt AHTS’en Lady Guro bygget 2001 ved INP Heavy Ind. Co., Ltd.(S. Korea), 1.750 dwt 5.453 bhp, til bokført verdi. Overleveringen fant sted 28. oktober.Marine Harvest-konsernet oppnådde en driftsresultat på NOK 720 mill. i 3. kvartal 2015 (NOK 912 mill. i samme kvartal i 2014). Totalt slaktevolum i kvartalet var 105.963 tonn (107.333 tonn), og forventet slaktevolum for hele 2015 er 425.000 tonn, – ned 5.000 tonn fra tidligere estimater. Forventet slaktevolum for 2016 er 440.000 tonn.Eksporten av fersk oppdrettslaks i uke-43 var 20.108 tonn (18.992 tonn uken før) til pris kr. 41,06 (42,43) per kg. Prisen i samme uke i fjor var 36,51.

Ballast Water Management Convention (BWM) skal tre i kraft 12 måneder etter ratifisering av 30 flaggstater, som representerer 35% av verdene handelsflåte. Ihht siste IMO tall har 44 stater som representerer 32,86% av flåten, ratifisert konvensjonen. Alt som nå trengs, er signaturen til én middelstor nasjon. Det vil tvinge rederiene av alle typer skip og størrelser til å måtte gjennomgå hvilke muligheter de da har. Ett rederi har uttrykt at utgiftene for en VLCC vil være ca. $2,5 mill., og skipet må installere BWMS ved første planlagte tørrdokkings survey som følger etter 12-måneders grace perioden.Eksporten av råolje fra Iraks sørlige terminaler var i snitt 3,1 mill. fag/dag for de første 27 dagene av oktober, som hvis opprettholdes, blir ny rekord. For hele 2015 anslås eksporten å øke med 14% år/år til gjennomsnitt 2,9 mfd. Landet planlegger å øke eksporten til 3-3,2 mfd i 2016.

Iran ønsker å komme tilbake der landet var for oljeeksport så snart sanksjonene blir løftet. Iran kan øke produksjonen øyeblikkelig med 500.000 fat/dag, og pre-war volumet på 3,4 mfd skal nåes innen 12 måneder.Det er ikke bare Statoil som sliter – BG (CEO: Helge Lund) måtte fremvise tap i 3. kvartal, og både ExxonMobil og Chevron, USAs to største olje/gass grupper, rapporterte svake resultater grunnet lave oljepriser. Chevron kutter operating cost og sier opp 6-7.000 ansatte (11%). Begge selskapene har hittil nytt godt av raffinerings divisjonene. Exxons totalproduksjon var 3,918 mill. fat olje equivalenter per dag i 3. kvartal, opp med 2% ettersom nye oljeprosjekter i Canada, Indonesia, Vest-Afrika og USA dekket opp for fallende gassproduksjon i USA og Europa. Chevrons produksjon falt med 1% til 2,54 mfd.Statoil utsetter oppstarts dato for det største prosjektet i mer enn et tiår i UK sektor i Nordsjøen. Mariner feltet skal nå ikke påbegynnes før andre halvår 2018. Også Aasta Hansteen utsettes.