«

»

jul 24

Ugg gulskogen

Derfor er det IMOs virksomhet som har størst betydning, fordi den er allmenngyldig for alle sjøfartsnasjonene. Og IMO har tatt mål av seg til å få regulert skipstrafikken i polhavene både i nord og syd, og er godt i gang med dette. Allerede fra 1.1. 2011 vil det være forbudt for skip å seile med tungolje i polare farvann, og det jobbes også med tiltak for å redusere utslipp til luft. Det arbeides også med retningslinjer for oppdatering av offiserer som skal operere i Arktis og Antarktis. Ugg gulskogen Det er meningen at alle reguleringer i Arktis også skal gjøres gjeldende i Antaktis. IMO skal også utarbeide en bindende kode for skip som opererer i Arktis og Antarktis. Koden skal dekke både sikkerhetsmessige og miljømessige krav og skal inneholde tilleggskrav utover de kravene som finnes i IMOs eksisterende konvensjoner og regler.

Ugg gulskogen Men i tillegg har vi andre utfordringer, sa Gude. – Det skjer ofte grunnstøtinger i disse områdene, fordi kartene er for dårlige. Vi må også få systemer som kan gi informasjon om isforholdene. Det er påkrevet at søk- og redningstjenesten blir forbedret, ettersom ingen av de arktiske landene har tilfredsstillende SAR-tjeneste for polområdene. Oljevernberedskapen er helt fraværende. Og til sist, men ikke minst, er det påkrevet med bindende krav om opplæring av navigatører som skal operere i is, sa fungerende sjøfartsdirektør Sigurd Gude.

Når denne utgaven er kommet leserne i hende er vi underveis langt ut i siste måned av årets første kvartal. Og således, som jeg også tidligere har nevnt mer enn én gang, må min beskjedne spalte ofte måtte betraktes i et relativt langt retrospektivt perspektiv. Men det er jo massevis at ta av, og rent generelt kan man vel si at lite av inngangen til 2012 er belemret med store forventninger, verken hjemme eller ute. Og i skrivende stund bebuder igjen IMF en worldwide økonomisk resesjon – med utgangspunkt i Europa, uansett Merkozy’s sanktveitsdans i den anledning. Atter har man som håbrandungen gapt for høyt.

Her hjemme rusler det og går på det jevne, kjølvannet fra angrepet på Arbeiderpartiet den 22. juli i fjor blir bredere og bredere og anvendes for det som er mulig. Og det går ikke en enste dag uten innslag i riksmedia og de østlandske provinsaviser om ABB, Regjeringskvartalet og Utøya, men også utilbørlig kjønnsfest blant politikerne utgjør efterhvert et plagsomt volum i media. I begynnelsen av året vekket den tragikomiske episoden om SørØst-direktrisens stunt både hoderisting og latterkuler. For mens dette enorme helseforetaket knaker i sine sammenføyninger, fant Bente Mikkelsen det betimelig at skygge unna ved at ta seg et halvt års ferie i Italien – med full lønn – for etter sigende at delta på et sikkerhetskurs i NATO-regi. Oppstusset omkring dette hindret imidlertid at galskapen skjedde i fyldest.Ugg gulskogen.