«

»

jul 22

Ugg flip flop slippers

I en serie foredrag på Verftskonferansen i Ålesund ble det slått fast at det i nordområdene skjer mye spennende, og at den utviklingen som nå pågår kan skape nye muligheter for norsk maritim næring. Arnfinn Jørgensen-Dahl, Senior Research Fellow i Ocean Futures ga en oversikt over Ugg flip flop slippers naturressursene i nordområdene, Morten Mejlender-Larsen, seniorrådgiver i DNV tok for seg Nordøstpassasjen som ny transportvei mellom Asia og Europa (se egen sak), Felix Tschudi snakket om nordområdene som fremtidens plattform for logistikk og industri, mens fungerende sjøfartsdirektør Sigurd Gude orienterte om hva som gikk for seg i IMO.
Trygve Aarland fra Bergen Ugg flip flop slippers Group Laksevåg drøftet om kompetansen i skipsvedlikehold er god nok, og slo blant annet fast at den fullstendig manglet på kyststrekningen fra Vesterålen til Kirkenes. (Se egen sak). Avslutningsvis drøftet ordføreren i Nordkapp kommune, Kristina Hansen, om mulighetene for videre utvikling avhenger av politisk vilje.Ifølge NHD budsjettet for 2010 er det avsatt 6,5 milliarder kroner til GIEK for byggelån, og når det gjelder satsingen er det avsatt 10 millioner til Arnfinn Jørgensen-Dahl slo fast at Arktis er rik på naturressurser, både mineral- og biologiske ressurser, på land og til havs. Her fins ulike metaller, skog, fisk og olje og gass.
Ugg flip flop slippers De største forekomstene er i Russland, særlig av bauksitt, kopper, gull, jernmalm, nikkel, bly og sink, men også en rekke andre. I Russland er den nordvestlige delen av landet et senter for mineralutvinning. På Kolahalvøyen fins det ca. 700 forskjellige mineraler. Mineraler er Russlands nest største eksportartikkel (17,7 prosent), etter olje og gass (67 prosent).I sitt foredrag om Regjeringens maritime politikk ble det kanskje vel mye kjent historie og mindre om maritime nyheter. Men hva kunne man egentlig forvente av en minister som hadde vært to uker i posten? Giske illustrerte alvorligheten i situasjonen ved å gi antallet nykontraheringer hittil i år: 11 skip mot for eksempel 110 i 2006. Leveringsmessig er det så langt fra noe feil med 2009 idet det ventes levert 95 skip, opp fra 63 i fjor, men i 2011 er det per dato bare 14 på blokken etter 45 leveringer planlagt i 2010.