«

»

jul 20

Ugg ebay

Industriens ordretilgang gikk ned 11,6% år/år i 1. kvartal 2015. Ugg ebay Nedgangen skyldes hovedsakelig redusert ordretilgang fra eksportmarkedet. Ordrereservene viste en liten oppgang på 1,2% i samme tidsrom. I den samme perioden falt ordrereservene i den ordrebaserte industrien med 3,5%. Det var innenfor eksportmarkedet at ordrereservene ble redusert mest og da spesielt innenfor maskinindustrien. En annen næring som også meldte om reduserte ordrereserver, var bygging av skip og oljeplattformer. (SSB).

Avance Gas – status for VLGC Breeze og VLGC Monsoon. Ugg ebay Foreløpig konklusjon fra Lloyd’s Technical Investigation Department om Breeze er at aft and forward stern tube bearings må erstattes. Det er ventet at skipet kan komme i service igjen 2. halvdel mai. Samtidig ventes modifikasjonene av Monsoon å være fullført. Begge skipene har garanti fra byggeverftet Jiangnan Shipyard Co., og krav vil bli fremsatt. Avance Gas flåten er ikke dekket under loss-of-hire forsikring.Tank er tydelig påvirket av det sterke fraktmarkedet og 12- måneders tallet falt til 6,7 m dwt per slutten av april. Kombinasjonen av lite scrapping og en voksende ordrebok er ikke den beste hvis man tenker lenger frem enn 12 måneder.

Salg og opplag. Farstad Shipping har solgt PSV’en Far Superior bygget 1990 på 3.796 dwt. Salget gir bokført tap på ca. NOK 15 mill. Rederiet har videre plassert PSV’ene Far Server bygget 2010 og Far Spica bygget 2013 i opplag grunnet det svake offshore markedet. Rederiet har nå 3 fartøyer i opplag.April ble en fantastisk måned for scrapping av bulkers med 4,2 mill. Ugg ebay dwt solgt for resirkulering. På 12-måneders basis har volumet økt til 23,8 m dwt – opp fra 15,9 m dwt per desember 2014. Det betyr at bildet forbedres på lang sikt, men fortsatt er det svært mye tonnasje som skal leveres fra verftene. Og forbausende nok, er det fortsatt ikke tegn til opplag av skip av betydning.