«

»

jul 17

Ugg classic short ii

Oppsøk et overgrepsmottak, uavhengig av om du vil anmelde eller ikke. Der kan man få medisinsk undersøkelse, behandling og psykososial oppfølging. Hvis det er langt til nærmeste mottak, ta kontakt med fastlegen.Noen får reaksjoner med en gang, for eksempel flashbacks, mareritt, konsentrasjonsvansker og humørsvigninger. Det er også vanlig med endringer i appetitt, økt stress eller følelse av nummenhet. Ugg classic short ii Den første tiden kan kroppen være i alarmberedskap, man kan oppleve økt skvettenhet, frykt for ulike situasjoner eller gjentakelse. Vanligvis roer disse reaksjonene seg etter hvert.

For andre kan reaksjonene komme etter en stund. Ugg classic short ii Mange utsatte Dixi snakker med lurer på om måten de reagerer på er unormal, eller er redde for at nettverket rundt skal mistro dem fordi ikke reagerer med en gang.Innenfor traumepsykologien snakker man om hendelsen og traume som to separate prosesser. Det å oppleve en katastrofe er ikke i seg selv et traume, men håndteringen i etterkant kan avgjøre om man får et traume, og det er nettopp derfor det er viktig å få hjelp etter en voldtekt. Posttraumatisk stress er en mulig reaksjon på et traume, men vi ser også at en del utvikler depresjon, selvskading, selvmordstanker, spiseforstyrrelser og/eller rusmisbruk.

For noen fører traumene til at man faller ut av skole og arbeidsliv, Ugg classic short ii må sykemeldes, isolerer seg eller sliter med nære relasjoner og parforhold. Med god hjelp kan man unngå dette.I starten tenkte jeg det bare var meg. Når man er langt nede, føler man seg så annerledes, så utenfor samfunnet. Da hjelper det å vite at andre har opplevd noe liknende. Den følelsen når en person sier at de forstår deg, at de forstår akkurat hva du føler og tenker. Det er den beste følelsen du kan kjenne.På kortere sikt vil hun også fortelle folk i samme situasjon at det blir bedre.Kanskje noen som har opplevd det samme leser dette og kontakter meg, og så kan jeg hjelpe noen, og snu det til noe positivt.