«

»

jul 06

Ugg boots for girls

SeaBird Exploration opplyser at kontrakten for Voyager Explorer som tidligere ble annonsert med et nasjonalt selskap i Fjerne Østen, er blitt kansellert etter en serie med utsettelser. Ugg boots for girls Kontrakten hadde en estimert varighet på ca. 110 dager og oppstart skulle vært midten november. Verdien var ca. $16 mill.Solstad Offshore har inngått ny kontrakt med Ceona for leie av konstruksjonsfartøyet Normand Pacific i ett år fast med opsjon for nok ett år. Skipet er bygget i 2010 ved Bergen Group og har GT på 9778.

Ifølge Platts mener DNB Markets at hyrene for VLGCs kan stige til $2/300.000 per dag mot slutten av 2015 og videre fremover fra dagens $37.000 med åpningen av den nye Panama kanalen. Grunnen er spread i propanprisene mellom USA og Kina. Ugg boots for girls Etterspørselen for slike skip ut fra USA vil øke fra 16 skip i 2013 til 78 skip innen 2017, ifølge rapporten, og mer enn 50% av volumet skal til Nord-Asia innen samme tidsrom, opp fra dagens ca. 20%.

DNB økte sin forecast for VLGC ratene i 2013-15 til $45.000 per dag for 2014, $60.000 for 2015 og $55.000 per dag for 2016, – opp fra tidligere anslag på $37.000 i perioden 2013-16.USAs andel av den globale LPG traden er økende, fra 12% av eksporten fra top-9 eksportører i 2012 til 21% i 2013.Ugg boots for girls Havfisk har nå undertegnet en ny avtale for salg av Jergul, og avtalen inkluderer økning i antallet kvoter. Kjøpsprisen for skip og kvoter er NOK 113,6 mill. hvorav 1,6 mill. er for fartøyet. Båten er opprinnelig bygget ved Sterkoder i 1972 og er på 585 GT.