«

»

jul 04

Ugg australia votter

I den nevnte perioden har jeg Ugg australia votter observert en rekke uregelmessigheter med hensyn til avgangstiden, med forsinkelser på fra 15 minutter til langt over to timer. Som den verste i klassen i så måte har “Kong Harald” tilsynelatende pekt seg ut, men som den eldste av “nybåtene”, som jeg for øvrig var med og hentet opp fra Stralsund i1993, er hun kanskje begynt at bli belemret med symptomer på manglende tid for vedlikehold. Best record har oldtimerne “Vesterålen”, “Lofoten” og “Nordstjernen” – selv om de to sistnevnte også må tørne på Nøstebukten ved avgang. Spesielt er “Nordstjernen“, som sitter så usigelig vakkert i sjøen – og alltid går ut gamle leden Vestre Byfjord – en ren nytelse at observere når hun krysser Gravdal Bay og stevner inn i aftensolens glans.
kjemper for tiden Baracken mot sterke kontrarie vinder. Mens landet sliter med en enorm statsgjeld og budsjettunderskudd,Ugg australia votter  fikk han som nevnt i siste “Ved Roret” oljekatastrofen i Mexico-Gulfen rett i fanget, og mens oljen fortsatt strømmer ut, uler Baracken mot BP at jammen skal de få betale for dette. I første rekke burde kanskje en større føderal innsats vært på sin plass. Alle forsøk på at stoppe lekkasjen har som kjent så langt mislykkes, og man setter nå sin lit til en avlastningsbrønn, men i skrivende stund rigger allerede den første, av de på sen-sommeren og høsten, årevisse tropiske orkaner som har fått navnet “Alex”, seg til i Syd-Atlanteren, noget som kan skape store problemer for prosjektet. Det viste seg for øvrig at man slapp med skrekken hva angikk “Alex”. For Baracken må det også være en smule bittert at den amerikanske høyesteretten “turned down” hans forbud om videre oljeboringsvirksomhet i Mexico-Gulfen for en periode på seks måneder.

Videre, ifølge observasjonene, Ugg australia votter ble hans helsereform-program kun delvis vellykket sammen med hans bankreform, for etter at bankene og finansinstitusjonene ble berget gjennom statlige midler, har igjen grådigheten fått fotfeste, noget som bl.a har medført at de fatale bonusordningene florerer igjen, “sky high”, og som Mr. Obama igjen må ta tak i.