«

»

jul 05

Ugg a paris

Likeså fremstår nu krav til resultater og derpå følgende karakterer som en saga blott. Dertil har den bisarre venstreradikaleren og NK i SV, Mr. Ugg a paris Lysbakken, i lovs form forbudt foreldre at oppdra sine avleggere på en adekvat måte, samtidig som det er foreslått obligatorisk, offentlig undervisning i en, sannsynligvis, kommunistisk/sosialistisk barneoppdragelse for alle småbarnsforeldre. Kursen mot en ensrettet og “lykkelig” verden er tydeligvis stukket ut for lengst og skal, som i andre diktaturstater, styres ved suppresjon av den grå massen.

Ugg a paris Initiativtageren til denne elendigheten må vel sies at være den tydeligvis mindre begavede sosionomen Gudmund Hernes, men faktisk fulgte også i sin tid den borgerlige Kristin Clemet opp med sine lyse idéer – og nu er raseringen av skoleverket fullbrakt ved hjelp av dimlingen Solhjell og senest av den ferme fru Halvorsen. Når samtlige av disse forannevnte m.fl i sin tid ankommer Gehenna vil de nok bli godt mottatt, for selv Lucifer har ikke kunnet unngå at bli storligen imponert over den elendighet denne gjengen har avstedkommet. Spesielt må disse lugubre personasjenes glødende initiativ til – og deres enorme innsats for at avkristne Norge ha falt i god jord der nede. Det kan vel i denne forbindelse nevnes at det også er fremkommet forslag om at innføre homofili som fag i barnehager og forskoler – i tillegg til pliktlesing fra Anniken Huitfeldt’s bok om Andestjerten. Det er således ingen overraskelse at tilstanden for en stor del av norsk ungdom er som den er – og som det følgende er en god indikasjon på.

Det er nemlig kommet for en dag at en del av de vernepliktige, innkalte mannskaber til Marinens rekruttskole (enn så lenge henlagt på Madla ved Stavanger) er så soft-skinned at de blir nedfor og sterk deprimert da det under landlov på byen hender at de blir kvakket til av lystige hoder under henvisning til landgangsuniformen påståtte likhet med antrekket til den bukseløse Donald Duck. Og gjennom Tillitsmannsordningen i Forsvaret krever nu disse stakkars krekene at de blir oppkledd i offisersuniformer under tjenesten. Det enkleste ville jo vært at umiddelbart overføre disse stakkerne til Heimevernet eller Sivilforsvaret, hvor en havregamp-uniform – eller Sivilforsvarets arbeidsuniform, farge grå, ville få dem til at forsvinne i mengden – uten at tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet. Men det ville vel kreve en mer rigorøs vernepliktspolitikk for at få nok mannskaber med normal, tilfredsstillende innstilling til Marinen, men det er vel for meget at håpe på i den degenereringsfase som våre politikere (bl.a AGSE og moren til Ida) har bragt Sjøforsvaret inn i.Ugg a paris.