«

»

jul 26

Ugg

Det er blitt aften den 18. Ugg  September 1954, da en gjeng, for tiden ilandværende, unge sjøgutter, under avnytelsen av en flaske Kolonirom, fra et vindu i en leilighet på østsiden av Klosterhaugen på Nordnes, kan observere D/S “Nordstjernen” da hun bakker seg fra Festningskaien ut på Vågen – før hun slår forover mens hun legger seg en smule styrbord over i babord sving og setter kursen ut mellom Skoltegrunnskaien og den grønne flytestaken. Og det var sisten gangen nogen av oss fikk se henne. På sin ferd nordover var skibet ved vaktskiftet kl. 0200 den 22. September, nesten kommet igjennom Raftsundet, da hun kl. 0210, i dyp landskygge var kommet en smule for langt styrbord over i løpet og berørte grunnen ved den sydligste holmen på styrbord side i løpet. Styrbord kiming ble revet opp og klokken 0230 gikk kystens vakreste skib ned på 80 meters dyp – og av de ombordværende omkom fem personer.

Ugg  Senere under mine mange transitteringer gjennom Raftsundet har tankene, naturlig nok, ofte gått til vakre skibet som har fått sin evige hvile der nede i dypet – og som pga de sterke strømmer dersteds ikke har fått gravfreden forstyrret av entusiastiske hobbydykkere, og/eller vrakplyndrere.Onsdag den 25. Januar var en stor dag for Lakse-Lisbeth som da fikk overlevert en spesialbestilt utredning om vraket av den tyske ubåten og dens kvikksølv-last, henliggende utenfor Feie. Vraket med sin farlige last ble oppdaget i 2003, og siden den gang har et uttall utredninger versert vedrørende en tilfredsstillende løsning på dette problemet – som for så vidt har vært en varm potet i skjødet både på Lakse-Lisbeth og hennes forgjenger i FKD, Den Yndige Helga fra Vester-Tana.

Før sistnevnte ble avløst lovet hun på tro og ære at U-864 – helt i tråd med kystbefolkningens ønsker; at ubåtvraket og kvikksølvet skulle heves/fjernes, koste hva det koste ville, penger har vi nok av.Men denne gangen, da saken virkelig ble en glødende potet i fanget hennes, bestilte fiskeri- og kystministerinnen nok en utredning, som altså ble overlevert henne i Januar. Utredningen/rapporten som var utarbeidet av konsulentfirmaet Metier, ble presentert av dersteds ansatte Paul Torgersen for en engere forsamling og konkluderte med at tildekking av de to vrakdelene og lasten måtte være den beste – og sikreste løsningen på det omfattende problemet, og man var således tilbake til utgangspunktet i den første utredningen i 2005/6.Ugg .