Taggarkiv: Ugg do

sep 16

Ugg do

Enkelte land har i tillegg ulike momssatser på ulike varer.Vær oppmerksom på at det i de fleste landene er en minstesats for hvor mye du må handle for, før du kan få refundert momsen via taxrefund-ordningen. Hva denne satsen er, varierer imidlertid fra land til land. Du kan se hva dette minstebeløpet er, i tabellen …

Les mer »