«

»

okt 21

e Uggs

Om Boreal Transport Norge AS: Er et av landets største transportkonsern. Konsernets kjernevirksomhet er ferje-, hurtigbåt-, buss- og trikkedrift. Konsernet har cirka 2100 ansatte, og omsatte i 2012 for 2,1 mrd. kroner. Boreal Transport operer 21 ferger, 14 hurtigbåter, 730 busser og 9 trikker, og frakter cirka 100.000 passasjerer daglig. Boreal Transport Norge består av datterselskapene Boreal Transport Sør, Boreal Transport Midt-Norge og Boreal Transport Nord, med konsernadministrasjon i Stavanger.Om Fiskerstrand BLRT AS: Etter mange års samarbeid mellom Fiskerstrand Verft AS og Western Shipyard i Klaipeda, Litauen, ble Fiskerstrand BLRT AS etablert i 2007, som et norskregistrert Joint Venture-selskap. Fiskerstrand BLRT står ansvarlig for konsept, salg, finansiering, kontraktsinngåelse og overordnet prosjektstyring, i tett samarbeid med designer, verftene, rederiene og underleverandører. For å styrke dette ytterligere ble skipsdesignselskapet Multi Maritime AS i Førde kjøpt i 2010. I oktober 2013 har Fiskerstrand Holding AS kjøpt aksjene til Western Shipyard i Joint Venture-selskapet Fiskerstrand BLRT AS.

Om Multi Maritime AS: Er et skipsdesignfirma som tilbyr profesjonelle konsulenttjenester til rederi og skipsverft. Selskapets viktigste kompetanse er spesialskip, prototyper og innovasjon. Selskapet designer de fleste typer fartøy, men de viktigste kategoriene er ferger og passasjerskip, offshore service- og tungløftfartøy, isbrytere, laste- og fryseskip og tankfartøy. I dag har selskapet 23 ansatte, og er et av Norges største skipsdesignselskap. Multi Maritime AS er nå eid av Fiskerstrand BLRT AS, men opererer som et selvstendig skipsdesignselskap, og betjener gamle og nye kunder med øket styrke og konfidensialitet.Om Ada Shipyard: Ada Shipyard i Istanbul, Tyrkia, ble grunnlagt i 2002. Etter 2010 kom endringer i det globale markedet, da begynte verftet å spesialisere seg for bygging av spesialskip som OSV, PSV, MPV, ferger og Green ship. I tillegg til de fire fergene har Ada Shipyard skrog til to fiskefôrlastebåter under bygging, som skal utrustes ved Fiskerstrand Verft AS.

Om Fiskerstrand Verft AS: Et over 100 år gammelt kombinasjonsverft som ligger i Sula kommune, cirka 22 kilometer sør for Ålesund. Kjerneverdiene i virksomhet er sammensatte kompetansebaserte løsninger innenfor spesialområdene dokking, reparasjoner, vedlikehold, ombygging og nybygging av skip. Verftet har i dag cirka 140 ansatte, og med innleide og underleverandører arbeider det cirka 350 personer daglig på verftet. Verftet har til nå levert vel 72 nybygg utenom disse fergene, og årlig gjennomføres det cirka 100 reparasjons- og ombyggingsoppdrag, inkludert 50-60 dokkinger. 36 nybygg, med design fra Multi Maritime AS, er levert fra verftet siden 1997. I 2014 skal verftet levere to avanserte fiskefôrlastebåter med LNG-gassmotorer.